Covid-19 Prevention Commit When You Go By Train

Phụ lục 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN CAM KẾT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Kính gửi: + Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;

+ Công ty …………………………………..

Tên tôi là (Passenger name): ………………………………………………………………………………..

Giới tính (Gender): ………      Ngày sinh (Date of birth): ……………… Điện thoại liên hệ (Telephone): ……….……….……

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (Passport number):…………… Ngày cấp (Date of issue): ………..…Nơi cấp (Place of issue): …………………

Hộ khẩu thường trú (Your Address In Vietnam): …………………………………………………………………………….………………………………………

Tài liệu xác nhận sức khỏe (Health certification documents:):

a) Chứng nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Certificate of vaccination against Covid-19:):

+ Mũi 1 (First time vaccine): Loại vắc-xin (Name of vaccine): …………………………..    Ngày tiêm (Date of injection): ……………….

+ Mũi 2 (Second time vaccine): Loại vắc-xin (Name of vaccine): …………………………..    Ngày tiêm (Date of injection): ……………….

b) Chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 do (Certificate of recovery from Covid-19 from) …………………………………………….…………..

…………………………………………………………….…… cấp ngày (Date of issue) …………………….. c) Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do (Test result negative for SARS Cov-2 for) .…………………….…………….……

………………………………………………….…… cấp lúc (Time of issue) ………….. ngày (Date of issue)…………….

Tôi có nguyện vọng tham gia đi tàu từ (I wish to join the train ride from city)……………………… đến (to city)……….……………… số

hiệu đoàn tàu (train code: ex SE5,SE7 or SE6, SE8)………………. ngày (Departure date)…………………………

Địa chỉ lưu trú sau chuyến tàu (ghi rõ số nhà/xã, phường/quận, huyện, thị xã/tỉnh, thành phố) (Address you will stay after arrival):………………………………………….…………………………………………………. Phương tiện di chuyển từ ga đến nơi lưu trú sau chuyến tàu (Transportation from the station to the property after the train): ……………..……..……..

Tôi cam kết:

  1. Các tài liệu xác nhận sức khỏe đều đúng sự thật. Nội dung khai báo điện tử trung thực;
  2. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K tại các ga đi, trên tàu, ga đến và trong hành trình di

chuyển từ ga về nơi lưu trú, cư trú; đeo khẩu trang, khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc trong suốt thời gian trên tàu;

  1. Di chuyển thẳng từ ga về nơi lưu trú, cư trú nêu trên và thông báo ngay với chính quyền địa phương nơi lưu trú, cư trú. Đảm bảo tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly theo quy định về phòng chống dịch COVID-19 của địa phương và luôn thực hiện 5K; Trường hợp có

dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… sẽ thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định;

  1. Chịu mọi chi phí liên quan đến các biện pháp, yêu cầu phòng chống dịch theo quy dịnh được công bố của địa phương nơi đến.
  2. Tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn, quy định tại địa phương về phòng, chống dịch Covid-19

và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu các nội dung khai báo sai sự thật./.

 

……………, ngày (Date) ….. tháng (Month)…… năm (Year) ….

Người cam kết

Sign here

(ký, ghi rõ họ tên) (Full name)